avangard-pressa.ru

Макроэкономика 1 нұсқа - Экономика

1.Жабық экономикада: A)Өнімдер экспортталмайды B)Корпарациялар пайдасы өседі C)Таза экспорт өседі D)Таза экспорт нөлге тең E)Жиынтық шығындар тұрақты

2.Тұтыну бағаларының индексі: A)Статистикалық көрсеткіш B)Теріс шама C)Пайыз мөлшеріне тәуелді D)Таза экпортқа тәуелді E)Бағалар деңгейінен тәуелсіз

3.«Ағын» айнымалысы: A)Қолданылатын капитал көлемі B)Бір жылдағы жқмыстан айырылғандар саны C)Бюджет тапшылығы D)Бір жылдағы жұмыссыздар саны E)Бір жылдағы инвестиция көлемі

4.Жұмыссыздықтың себебі: A)психологиялық дамуы B)жұмыс орнын жоғалтпау C)еңбек күшіне деген сұраныстың тапшылығы D)форманың жақсаруы E)фирманың пайдасы өсуі F)ел экономикасының төмендігі

5.Жиынтық сұраныстың құрылымына кіретін сұраныс түрлері:

A)Таза экспорт В)Акция мен облигацияларға

C)Табысқа D)Ақшаға E)Пайдаға F)Несиеге G)Тұтыну тауарлары мен қызметтеріне H)Инвестицияға

6.Тауар – ақша тепе-теңдігінің үлгісі:

A)Жалпы макроэкономикалық теңдестік үлгісі B)Филипс пен Лаффер қисығы C)Лоренц қисығы D)IS-LM E)Кейнс кресі

7.Таза ағымдақ трансферттер:

A)Стипендия B)Пайда C)Жәрдемақы D)Зейнетақы E)Төлемақы F)Мемлекеттік аударымдар G)Сыйлықтар H)Жеке аударымдар

8.Экономикалық өсудің модельдері:

A)Веблен B)Фридмен C)Харрод-Домор D)Кейнс E)Кенэ

F) Пигу G)Флеммиг-Манделла

9.Кейнсиандық үлгі бойынша жиынтықтың ұсынысты талдау шарттары:

A)Өндіріс көлемі тепе-тең көлемнен жоғару болса,AS>AD B)Экономика өндіріс факторларының толық қамтамасыз етілмеген жағдайында жұмыс істейді C)Түсім мен жоспарланған шығындар тең болса, AS=AD D)Баға мен номиналды жалақыға икемді E)Нарықтар бір - біріне бәсекелес F)Өндірістің шығару көлемі әлеуметтік көлеміне тең G)Өндіріс көлемі өндіріс факторларынан тәуелді H)Өндіріс көлемі бағадан тәуелді емес

10.Тұтыну және қор жинағының динамикасын анықтайтын факторлар:

A)Үй шаруашылығында жиналған байлық B)Таза табыстың күтіліп отыратын нормасы C)Нарықтағы бәсекестік D)Инвестиция көлемі E)Қолма қол табыстың өсуі F)Үй шаруашылығының табысы G)Нақты пайыз мөлшерлемесі H)Баға деңгейі

11.Төлем балансының негізі құрылымының құраушысы:

A)еңбек санының есебі B)капитал қозғалысының есебі C)қорлар есебі D)елдердің шығаратын тауарларының есебі E)экономикалық есебі F)әлеуметтік есебі

12.Ақша ұсынысы Ms құраушысы:

A)С + D B)Xn – таза экспорт C)S – қор жинағы D)G – мемлекеттік сатып алу шығындары E)I – инвестиция F)C – Тұтыну шығындары

13.Ақша-несие саясатының құралы:

A)Сертификат B)Салық салу C)Ашық нарықтағы операциялар D)Несие беру лимиті мен пайыз мөлшерлемесін тікелей реттеу E)Міндетті резервтер нормасының өзгеруі

14.Ұлттық банктің ашық нарықтағы операциялары:

A)Коммерциялық Банктердің Ұлттық Банктен қарыз алу қызметі B)Коммерциялық Банктердің фирмаларды несиелеу қызметі C)Ұлттық Банктің мемлекеттік бағалы қағаздарды сатуы D)Депозиттердің минималды үлесін өзгерту E)Ұлттық Банк қызметтері F)Ұлттық Банктің мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуы G)Ұлттық Банк міндетті резерв нормасын реттеу H)Ұлттық Банктің Коммерциялық Банктерге қарыз беру қызметі

15.Циклдық жұмыссыздық:

A)Жұмыс іздеумен байланысты B)Құлдырауда пайда болады C)Білім мен біліктілікке сейкес жұмыс іздеуімен D)Жұмыссыздықтың нақты дәрежесінің табиғи дәрежесінен артықшылығы E)Жұмыссызтың табиғи дәрежесіне кіреді F)Уақытша және құрылымдық жұмыссыздық қосындысына тең G)Технологиялық өзгерістермен байланысты болады

16.Құрылымдық жұмыссыздық:

A)Жұмыс күшіне сұраныс құрылымының өзгеруіне байланысты B)Циклдік өрлеу кезеңінде болмайды C)Мәжбүрлі, ұзақ мерзімді сипатты D)Өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты E)Экономикалық цикл фазасына байланысты F)Кәсіпорынның жалпы өніміне байланысты

17.Жұмыс күшінің құрамына кірмейді:

A)Жұмыс іздеуден күдер үзгендер B)Тұрақты жалақы алатын жұмысшы C)Шетел азаматтары D)Кәсіпорын жұмыскері E)Кешкі бөлімде оқитын студент

18.Ашық экономикада тепе-теңдікті сақтауда келесі нарық ықпал етеді:

A)Мүлік нарығы B)Ішкі жүк тасымалдау нарығы C)Отандық қызмет көрсету нарығы D)Азық-түлік нарығы E)Валюта нарығы F)Ақша нарығы G)Тауар нарығы

19.Төлем балансы:

A)Еліміздің тауармен,қызметпен және капиталмен халықаралық алмасуға қатысуын сипаттайды B)Нәтижесінде ел сатып алатын құндылықтарға айырбас ретінде валюта шығындайтын мәмілелер жатады C)Бейрезиденттерге тауар мен қызмет сатудан түсетін барлық түсім көрсетіледі D)Сауда балансының жай-күйін бейнелейді E)Жеке емес,ел мен басқа мемлекет арасындағы жасалған жиынтық мәмілелерді көрсетеді F)Осы елдің резиденттері мен қалған әлем арасындағы белгіленген уақыт кезеңіндегі экономикалық мәмілелер жүйеге келтірілген жазба G)Нәтижесінде құндылықтар жылыстайтын және елге валюта түсетін мәмілелер жатады

20.ЖІӨ дефляторы: A)Атаулы және нақты ЖІӨ қатынасы B)Тауар бағасы бойынша есептеледі C)Ағымдағы айырбас курсы бойынша есептеледі D)Пааше индексімен есептелінеді E)Пайызбен есептеледі F)Нарықтық бағалармен есептеледі G)Базистік жылдағы бағалармен есептеледі

21.ЖҰӨ-нің құрамындағы факторлық табыстары:

A)кәсіпкерлік қабілет B)бағалы қағаздар C)төлем құралы D)ренталық төлемдер E)айналыс құралы F)таза пайызақы G)еңбекақы, сыйақы

22.AS қисығының көлденең кесіндісі:

A)Ұзақ мерзімді уақытты көрсетеді B)Баға мен жалақының икемділігінде болады C)Кейнсиандық кесінді D)Жиынтық ұсынысқа тәуекелді болады E)Өндірілетін өнім жиынтық сұраныс көлеміне тәуелді болады F)Қысқа мерзімді уақытты көрсетеді

23.Қысқа және ұзақ мерзімдік кезең айырмашылықтары: A)Қысқа мерзімдік кезенде баға деңгейі тұрақты B)Ұзақ мерзімдік кезеңде нақты шамалар жылдам өзгереді C)Қысқа мерзімдік кезеңде номиналды шамалар баяу өзгереді D)Ұзақ мерзімдік кезеңде номиналды шамалар баяу өзгереді E)Ұзақ мерзімдік кезеңде салық тұрақты F)Ұзақ мерзімдік кезеңде номиналды шамалар жылдам өзгереді

24.IS қисығының жатындығы: A)Импорттауға шекті бейімділік жоғары болмаса B)Импорттауға шектеулі бейімділік жоғары болса C)Салық салудың шекті ставкасы жоғары болмаса D)Қор жинауға шектеулі бейімділік төмен болса E)Тұтынуға шекті бейімділік жоғары болса

25.Протекционистік сауда саясатының ерекшклігі: A)Пайыз мөлшерлемесін өзгертпейді B)Жалақыны өсіреді C)Инвестиция деңгейін төмендетеді D)Пайыз мөлшерлемесін өзгертеді E)Инвестиция деңгейі тұрақты F)Таза экспорт өседі G)Тепе-тең нақты валюта бағамы өседі

Аржы 1 нұсқа

1.Орталықтандырылмаған қаржылық ресурстардың шаруашылықтарда қалыптасу әдісі: A) Мемлекеттік бюджетте B) Амортизациялық қорда C) Бюджеттен тыс қорларда D) Ұлттық банкте E) Еңбек ақы қорында F) Зейнетақы қорларында G) Резервтік қорларда

2.Ұдайы өндірістік тұжырымдамасын жақтаушылар қаржыға келесі функцияларды береді: A) Ақшалай табыстар мен қорларды пайдалану B) Бақылау қызметі C) Қаржыларды қайта бөлу D) Қаржылық реттеу E) Ақшалай табыстар мен қорларды жасау

3.Салықтардың функциялары:

A) Қайта бөлу B) Бақылау

C) Басқару D) Төлем құралы E) Әлемдік ақша F) Айырбас

4.Салық төлеушінің тікелей мүлкі мен табысына салынатын салықтар:

A) Мемлекеттік баж B) Жанама салықтар C) Қосымша құн салығы D) Жер салығы E) Корпоративтік табыс салығы F) Жеке табыс салығы

5.Айналыс аумағы бойынша бағалы қағаздардың түрлері:

A) Халықаралық B) Банк сертификаты C) Акциялар D) Аудандық

E) Атаулы F) Облигация

6.Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің тура әдістері:

A) Салықтар мен автаркия B) Еңбек өнімділігі көсеткіштері C) Бағалы қағаздар бағамы D) Пацыздық мөлшерлемелер E) Квоталар F) Валюта бағамы

7.Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес валюталық реттеу органдары:

A) Парламент B) Қаржы департаменті C) Салық комитеті D) Қаржылық қадағалау комитеті E)ҚР Ұлттық банкі F) ҚР Қаржы министрлігі G) ҚР Үкіметі

8.Ақшаның құнсыздану факторлары:

A) Айналысқа ақшаны артық шығару B) Жалпы ішкі өнім өсімі C) Қолайсыз төлем балансы D) Үкіметке сенімді жоғалту E) Еңбек өнімділігінің артуы F) Елдің салық саясаты G) Ұлттық байлықтың артуы

9.Қаржылық саясат келесі міндеттерді шешеді:

A) Қаржылық нормаларды белгілейді B) Қаржылық ресурстарды іздестіреді C) Қаржылық стратегия және тактика D) Халықты әлеуметтік қорғау шаралары E) Несиелік қатынастарды нығайту

10.Коммерциялық кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржысын ұйымдастыру қағидалары (принциптері): A) тұтыну қорын құру есебі B) амортизациялық саясат C) ұтымды есеп жүргізу D) жоспарлылық E) коммерциялық шаруашылық есеп F) тозу есебін жүргізу G) қаржы резервтерінің болуы

11.Коммерциялық негіздегі кәсіпорындар қаржысын ұйымдастырудың қағидалары (принциптері): A) қаржы шаруашылық қызметінің қорытындысына ынталылық B) бағдарламаларды дайындау C) жоспарлық қағидаты D) өзін өзі өтеушілік E) коммерциялық есеп F) өзін өзі қаржыландыру

12.Мемлекеттің экономикалық ресурстарды бөлуден рыноктың бас тартуынан құйылым пайдалары: A) Білім беру қызметі B) Ауаның ластануы C) Түрлі қолайсыздықтар D) Медециналық көмек E) Денсаулыққа әсері

13.Бюджет түсімдерінің сыныптамасы:

A) ішкі бағдарламалар B) функциялық ішкі топ C) сынып және ішкі сынып D) сыртқы сынып E) функциялық топ F) санат

G) ерекшелік

14.Ішкі борыштың өсуі кезіндегі келесіз жағдайдан болатын теріс зардаптар:

A) Мерзімі қысқарады B) Жалпы ішкі өнім өсімі C) «Инвестицияларды ығыстыру» нәтижесі D) Бюджет шығыстарының артуы E) Бюджет есебінен қарызды өтеу F) Салық есебінен қарызды азайту

15.Үй шаруашылықтарының табыс көзіне қарай бөлінеді:

A) Тұрақты және тұрақсыз B) Кепілденілмеген C) Кәсіпкерліктен түсетін табыс D) Дүркін-дүркін табыстар E) Кездейсоқ немесе біржолғы F) Кепілденілген G) Жалақы және қосымша еңбекақы

16.Сақтық қызметін ұйымдастыру және мемлекеттік реттеу мен лицензиялауды жүзеге асыру үшін бөлінеді: A) Тәсілдерге B) Қызметтерге C) Сыныптарға D) Түрлерге

E) Әдістерге F) Ынталандыруға G) Салаларға

17.Валюталық қаржылық реттеудің әдістері:

A) ақша капиталының пайыздық мөлшерлемелері B) ақша массасының өзгеруі C) валюталық пайыз D) тұрақты бағам E) валюталық бағам F) валюталық тәуекелдерді сақтандыру

18.Монетаристердің тұрақтандыру бағдарламаларын орындаудағы шарттар:

A) төлем балансын сауықтыру үшін ұлттық ақша бірлігін девальвациялау B) бағалардың қозғалысына тауарларды өндірудің жоғары икемділігі C) экономикалық ресурстардың едәуір өзара алмасушылығы D) ақша массасын реттеу E) ақша массасына бағалардың жоғарғы икемділігі

19.Бағалы қағаздар:

A) экономикалық құндылық B) белгілі бір ақша сомаларын беретін ақшалай құжат C) тауарлай құжат D) иелеріне мүліктік құқықтар беретін E) құқықы жоқ құжат

20.Қаржы жүйесіндегі бюджеттен тыс қорлардың қалыптасу көздері орталықтандырылған қаржылары: A) Бюджеттен берілетін субсидиялар B) Қосымша үнемделген қаржы ресурстары C) Қаржылық ұйымдастыру D) Мемлекеттік кірістер E) Халықтың қаржысы F) Өндірістік емес сала қаржылары G) Кәсіпорындар қаржылары

21.Қаржы саясатының көмегімен шешілетін басты міндеттер:

A) қаржы резервтерін B) қаржы ресурстарын ұлттық шаруашылық секторлары арасында ұтымды бөлу C) бизнес жоспар құру D) қаржы механизмнің жасап оны үнемі жетілдіріп отыру E) амортизациялық қор құру F) сұраныс пен ұсыныс арасындағы байланысты талдау

22.Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының негізі белгілері:

A) ерекшелік B) қаржы қатынастарының көпқырлылығы C) айналым құралдарын бағалау D) өндірістік құралдардың міндетті болуы E) ақшалай қорларды құру F) ресурстардың тиімділігін есептеу

23.Таза табыс өсуінің басты факторлары:

A) арзан жұмыс күшін пайдалану B) өнім сапасын жақсарту C) инвестицияларды шақыру D) кәсіпорында қызметкерлер санын көбейту E) өнім өндіруге жұмсалатын материал мен ақша ресурстарын үнемдеу

24.Мемлекеттік бюджеттің сапалық сипаттамасы:

A) халықаралық ұйымдардың қаржысы B) кәсіпорынға қаржы беретін орталық C) қаржы жүйесіне жатпайтын жеке орталық D) экономикалық категория E) шет елдік қаржы ресурстарының орталығы

25.Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі Кеңес құрамы:

A) Қазақстан Республикасының Президенті B) Парламент Мәжілісінің төрағасы, Ұлттық банктің төрағасы C) Маслихат депутаттары D) Халықаралық ұйымдар E) Маслихат