avangard-pressa.ru

Контрольні питання до іспиту - Литература

1. Предмет і завдання курсу “Історія української культури”.

2. Українська культура як цілісна система.

3. Основні етапи розвитку української культури.

4. Найдавніші культури на теренах України.

5. Етнічна самосвідомість українців у колі історико-культурологічних спостережень.

6. Самобутність культури східних слов’ян.

7. Міфологія і мистецтво східних слов’ян.

8. Культура дохристиянської Русі.

9. Язичницькі міфи та обряди.

10. Вплив християнства на культуру Київської Русі.

11. Прийняття християнства в Київській Русі.

12. Феномен двовір’я і його художнє відображення в мистецтві.

13. Засвоєння візантійського художнього канону в монументальному живописі та іконі.

14. Культова та палацова архітектура Київської Русі.

15. Фрески та мозаїка Київської Русі.

16. Давньоруські літописи.

17. Пам’ятки літератури (“Повчання” Володимира Мономаха, “Слово о полку Ігоревім” )

18. Культурно-історичне значення художніх цінностей Київської Русі, її культурні зв’язки зі Сходом і Заходом.

19. Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства.

20. Загальні тенденції розвитку української культури ХІV–ХVІ ст.

21. Роль козацтва в розвитку української культури.

22. Перші слов’янські книгодрукарі. Іван Федоров – український першодрукар.

23. Братства та братські школи.

24. Розвиток полемічної літератури.

25. Образотворче мистецтво, архітектура, музика.14-16 ст.

26. Особливості пісенно-поетичної творчості козацької доби. Кобзарство.

27. Ренесансні тенденції в українській культурі 15-16 ст.

28. Реформування церкви та освіти, поширення гуманістичних ідей Ренесансу. Діяльність митрополита Петра Могили.

29. Українське бароко, його національна специфіка.

30. Розвиток барокової поезії, церковної музики. Поширення хорового (партесно-хорального) співу.

31. Бароко в живопису (М. Петрахнович, І. Руткович), розвиток парсунного портрету і гравюри.

32. Українська барокова архітектура.

33. Культурологічна і просвітницька діяльність Івана Мазепи.

34. Садово-паркове та ужитково-декоративне мистецтво.

35. Освіта і наука. 17-18 ст

36. Розвиток літератури, театрального і музичного мистецтва.17-18 ст

37. Архітектура, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво.17-18 ст

38. Національне відродження.

39. Художнє життя першого етапу.

40. Художнє життя другого етапу.

41. Особливості культурного життя останнього етапу.

42. Нові тенденції в культурному розвитку Західної Європи та України ХІХ ст..

43. Причини виникнення стилю класицизм. Особливості української культури цього періоду.

44. Романтична концепція людини і світу в західній та українській традиціях.

45. Особливості українського романтизму.

46. Утвердження реалізму як нового типу мислення, світосприйняття та художнього відтворення дійсності.

47. Особливості розвитку культури у ХХ столітті.

48. Культура України на початку ХХ сторіччя.

49. Основні тенденції культурного розвитку в 20-і роки.

50. Передумови розвитку культури і мистецтва кінця хіх-поч.ХХ ст..

51. Творчість українських митців — зачинателів нових течій у світовому мистецтві.

52. Український неоромантизм.

53. Своєрідність українського експресіонізму.

54. Український модерн.

55. Модерністські напрями в українському театрі. Лесь Курбас.

56. Мистецькі об’єднання в Україні 20–30-х років ХХ ст.

57. Український мистецький авангард та його доля в 30-ті роки.

58. Трагедія української культури у період сталінізму.

59. “Шістдесятники” та їхній внесок у розвиток культури.

60. Формування українського національного театру.

61. Явище масової культури.

62. Елітарна і масова культура, специфіка проявів на теренах України.

63. Дисидентський рух в Україні.

64. Феномен української радянської культури.

65. Українська культура за часів Другої світової війни.

66. Тоталітаризм і українська культура 50-80-х років ХХ ст.

67. Український постмодерн.

68. Протиріччя культурного процесу 60-80-х рр.

69. Кіномистецтво радянської України.

70. Культурне життя української діаспори.

71. Творчий доробок О. Довженка.

72. “Поетичне кіно”: С. Параджанов, Ю. Іллєнко та ін..

73. Досягнення і проблеми культури незалежної України.

74. Основні етапи розвитку освіти в Україні (братські школи, Острозька академія, Києво-Могилянська академія, університети,сучасні навчальні заклади).

75. Рок-музика в Україні. Сучасна академічна музика в Україні: Сильвестров, Скорик, Карабиць, Грабовський.

76. Театральне мистецтво в сучасній Україні.